Redaksjonen er delt inn i mange grupper: Nyhetsgruppen arbeider først og fremst med nyheter fra Bergen og Vestlandet. Gruppen for politikk og næringsliv er mer spesialisert og har blant annet ansvaret for nasjonaløkonomi og politikk. Kulturgruppen dekker både klassisk kultur og underholdningskulturen. Sporten arbeider både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å holde seg à jour innenfor et område i voldsom utvikling. Helgeredaksjonen har ansvaret for feature— og forbrukerstoff, som du særlig finner i helgeavisene og BTMagasinet. Fotoavdelingen samarbeider med alle redaksjonelle grupper. En egen kommentaravdeling har ansvaret for å skrive ledere, kommentarer og analyser. Bergens Tidende har lokalkontorer i Oslo, Førde, Voss og Stord. I samarbeid med Adresseavisen og Stavanger Aftenblad har Bergens Tidende utenlands-korrespondent i Brussel. Dessuten samarbeider vi med den danske avisen Jyllandsposten, som har et nett av korrespondenter over hele verden.