— Flukten fra realfagene blant unge på Vestlandet er dramatisk, innrømmer Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet, overfor Bergens Tidende. Vi møtte henne på lærerkonferansen i Oslo i går der hun selv tok til orde for å få flere realister til å velge læreryrket.

Svekker utviklingen

— Vår samfunnsutvikling hemmes om realfagene svekkes. I et kunnskapssamfunn preget av teknologisk utvikling trenger vi nettopp disse fagene, påpeker hun og mener at det nå blir en viktig utfordring for grunnskolelærerne å gjøre matematikk, fysikk og kjemi mer interessante. Hun vil at flere elever skal få oppleve hvor kreative de er og hva de betyr for vårt dagligliv.

— Svikten fra realfagene i videregående skole er et veldig alvorlig problem, medgir statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdannings- og forskningsdepartementet. Han opplever det som et problem at halvparten av dagens lærere ikke har utdanning i fagene ut over gymnasnivå.

Tiltakene

— Hva vil dere gjøre for å snu utviklingen?

— Vi bevilger 185 millioner kroner til etter- og videreutdanning av lærerne som er i skolen.

Pengene overføres til kommunene og øremerkes fagene matematikk, fysikk, kjemi og IKT, opplyser Bergesen. Alle kommuner skal utfordres til å lage utdanningspakker for sine lærere.

Han vil også få realister utdannet ved universitetene raskere ut i skolen. Nytenkning, som bruk av Lego, og samarbeid med næringslivet skal styrkes.

— Når nysgjerrige barn mister gnisten, må vi ransake oss selv, mener utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland. Hun tror lærerne kan gjøre matematikk, fysikk og kjemi langt mer interessent og skape større entusiasme for faget. Flukten fra realfagene er en internasjonal tendens som utfordrer til nytenkning.