debattAv Arne Sortevik,1. kandidat stortingsvalget 2001 Hordaland Frp

Ap har stor «troverdighet» i skattesaker! Ikke for skattelette; men for skatteskjerpelse.

Ap har stor troverdighet mht. nye skatter; nye avgifter, økte skatter og økte avgifter.

Det gikk heller ikke lang tid fra uttalelsene kom til forbeholdene og reservasjonene fra Ap kom frem!

For det er jo ikke reduksjon i skattene Ap lover; men mindre økning enn det Ap normalt ville foreslått!

Og grunnen — jo, grunnen er at det er valgår i år.

Når Ap lover «gratis barnehageplasser» så er de gode ønskene ikke fulgt opp med finansieringsløsning.

Dvs.; Ap tar forbehold om finansieringen. Det skjønner vi godt; «gratistilbud» pleier å koste noe til slutt - det er alltid noen som betaler!

Foreløpig har ikke Ap sagt at det er finansieringen av kontantstøtten partiet vil bruke; men faren er jo åpenbart til stede!

Troverdigheten i skattespørsmål er det Frp som har.

Hovedfundamentet i Frps politikk er nettopp reduksjon i skatter, avgifter og offentlig byråkrati!

Derfor er det Frp som er velgernes klare og troverdige alternativ om de ønsker mindre skatt, mindre avgifter og mindre offentlig byråkrati.

Med Frps skattepolitikk vil familien få styrket økonomi.

Ektefelledelt beskatning, redusert skattetrykk og reduserte offentlige avgifter vil gi familien bedre kjøpekraft; en kjøpekraft som etter Frps mening familien selv skal disponere!

Fra Frps side tror vi ikke løftene fra Ap om skattelempe og gratis barnehageplass lurer mange. Til det er valgflesket simpelthen for rått!

Derimot kan de fleste registrere at nasjonen Norge går så oljepengene spruter, og at Ap åpenbart ser på oljepengene som et stort problem!

Frp vil bruke mer av oljepengene nå; slik at mange kan få glede av oljerikdommen også i nåtid. Velgerne bør forlange at dette blir et sentralt tema i valgkamen.