Det viktigste ansvaret for at det ikke skjer, ligger ikke på Stortinget eller samferdselsministeren, men hos lokale folkevalgte i vårt eget fylke med fylkespolitikerne i spissen.

God rassikring er enormt viktig for at alle vi som bor og ferdes i Hardanger skal kjenne oss trygge. Men skal vi få de flere hundre ekstramillionene som er helt nødvendige for virkelig å møte utfordringene i distriktet, er vi helt nødt til å si nei til noe annet. For politikk er kunsten å prioritere, sier et gammelt visdomsord som det nå er god grunn til å hente fram igjen. Vi må tørre å sette helse, sikkerhet og trygge veger framfor store og kostbare gigantprosjekt i vegsektoren. Enorme monumenter som Hardanger-bro og store motorveier i Bergen, der satsing på kollektivtrafikk ville være en bedre løsning på utfordringene, er den største trusselen mot en god løsning på rassikringsproblemene. Selvfølgelig kan vi kan aldri skape et fullkomment vern mot ulykkene som truer oss fra fjellsiden. Men monumentflertallet i fylkestinget (Aps Arne Jacobsen, Sp, KrF, H og Frp) har kunnet og kan fortsatt tørre å se hverandre i hvitøyet og si: Mener vi alvor med rassikring og trygge bruksveger må faktisk de andre prosjektene vente.

Nå kan det ofte være litt kjekkere å bygge monumentene i stedet for å satse på langsiktige tiltak som fordeles ut over hele fylket og bare er synlige i det små. Politisk mot er derfor helt nødvendig for å motstå den fristelsen. Det er selvfølgelig direkte feil når SV blir stemplet som partiet som er mot alle veger. Monumentflertallet bruker dette stempelet for å skjule at det faktisk er mulig å prioritere trygge og rassikre bruksveger framfor store prestisjeprosjekt. Hvis det ble kjent at en alternativ og helhetlig politikk er mulig, ville jo det true flertallets posisjon og priorieringer.

De som er interessert i et praktisk eksempel på hvordan man kan få mer penger til rassikring, kan se på referatet fra møtet i juni 2001 da fylkestinget behandlet handlingsprogrammet til Nasjonal Transportplan (NTP). Der viser SV hvordan det er mulig å finne 200 ekstramillioner til rassikring innenfor dagens bevilgningsrammer, mens flertallet måtte finne 25 ekstramillioner til Hardangerbrua i sekkepostene. Krone for krone tok de penger bort fra mindre utbedringer som kunne gitt tryggere veier til folk i Hordaland.

Av Kyrre Stensnes,

fylkestingsrepresentant for SV