Det er dårlig distriktspolitikk å gjøre hverdagen for den enkelte så anstrengt at det for flere kanskje kun er én løsning, nemlig flytting. Det er helt uakseptabelt at hvert eneste år skal en mengde borgere leve i angst om de selv, barna eller deres nærmeste vil overleve. Hvor tid kommer raset??

Det er og helt uakseptabelt at de næringene som har livets rett i rasutsatte områder blir hindret i å levere varer, få råvarer eller at arbeidstakere blir vekke i lengre perioder fordi veien er stengt grunnet ras eller rasfare. Dersom samferdselsministeren og regjeringen mener alvor med distriktspolitikken må de òg lage forholdene levelige i distriktene som er rastruet. Rassikring er like viktig som satsing på å få ned ulykker på veiene.

Det er hårreisende at opera-alternativet som er valgt i Oslo vil medføre omlegging av et fungerende veinett til flere milliarder kroner, noe som helt klart vil gå ut over veibevilgninger andre steder i landet og da spesielt rassikring. God distriktspolitikk er å tilrettelegge for varige arbeidsplasser, og at de som bor der trygt kan ferdes på veiene.

ERLING BIRKELAND,

VENSTRE