Den verdifulle malerisamlingen er nå tilgjengelig for alle, og alle blir tatt imot likeverdig, ved den samme hovedinngang.

«Vandalisme», om enn i hermetegn, har nå vært brukt i flere avisoppslag, knyttet til at fremføringen av handikapinngang/rullestolrampe har nødvendiggjort å ta hull i rekkverket på kortsiden mot nord.

Jeg synes kanskje «vandalisme» er et begrep som kan reserveres for andre anledninger enn dette.

Styret for Kunstmuseet drøftet nøye hvordan handikapinngangen kunne løses på en så diskret og god måte som mulig, av hensyn til bygget, og av hensyn til tilgjengelighet for brukerne.

Jeg synes den løsningen vi har fått er både pen og ordentlig, og jeg synes vi kan stå for den!

Jeg kan vanskelig se hvordan vi kunne gi tilgjengelighet ved hovedinngangen uten dette grepet — rampeløsninger opp hovedtrappen ville representert en vesentlig større visuell endring enn den løsning vi nå har valgt.

Når vi nå kan se og glede oss over hvor fint samlingen fremstår, det litt nedstøvede og mørke preget er borte, samlingen fremstår i godt lys og i nymalte og fine omgivelser, slik at vi virkelig kan se skattene, ja, da tror jeg simpelthen at både Rasmus Meyer og Ole Landmark ville kunnet glede seg over dette. Jeg tror de ville ha gledet seg over tilgjengelighet for alle - man tenkte ikke slik i 1924, men i dag ønsker vi at alle skal kunne være inkludert.

Den beste heder vi kan vise til en raus mesen som gav sin by en så flott samling, er å legge til rette for at denne fine innfallsporten til norsk malerkunst virkelig blir brukt, og når ut.

Jeg håper lærerne og skoleklassene nå vil stå i kø, og at de etterspør det formidlingsprogrammet museet har utarbeidet til dette formål. Ikke minst håper jeg at byens befolkning generelt, både gammel og ung, vil gjenoppdage denne perle som vi er så heldige å ha.

Man kan her gjøre seg kjent med et fint utsnitt av vår klassiske arv, og i andre sammenhenger se dagens malerkunst, i relieff til tidligere tiders kunstuttrykk, slik de fremtrer i denne samlingen.

En ting som slo meg da jeg tok mine gjester med i samlingen: De mange fine nyere gallerier som er kommet, fremstår lyse, fine og nymalte, når de presenterer nye utstillinger. Nå fremstår også denne samlingen med godt lys, og i nymalte omgivelser. Nå kan vi virkelig se bildene, på en bedre måte enn før, og slik vi er blitt vant til i de nyere museer og gallerier.

Så derfor - ta dine gjester med, og gled deg over de nyrenoverte Rasmus Meyers Samlinger, enten du kan gå på dine bein, eller du tar deg frem pr. rullestol. Velkommen, samlingen er tilgjengelig!

Av Borghild Lieng,

styreleder BKM