KRISTIN SØRSDALMAGNUS VOLLSETRANDI KVINGE magnus.vollset@bt.no

SOS Rasisme er ikke i tvil. Lederen i organisasjonen, Trond Thorbjørnsen, reagerer kraftig på at folk kaller hyttegrenden Mødalseter på Kvamskogen for Negerlandsbyen.

— Rasistisk - Dette er et rasistisk begrep som dukker opp fordi det er rasisme i samfunnet. Mange som blir omtalt som negere synes det er ukomfortabelt. At ordet oppfattes negativt, må være nok til at folk slutter å bruke det, sier han.

Hovedredaktør for Bokmålsordboken, Boye Wangensteen, mener "negerlandsbyen" er nedsettende.

— Det kan umulig være ment rosende av de som har funnet på navnet, sier han. Han oppfordrer folk til å tenke seg nøye om før de bruker uttrykket.

Brukt siden 50-tallet Navnet Negerlandsbyen skal ha vært i bruk siden 1950-tallet. I boken "Kvamskogen" av Svein O. Aadland, står blant annet dette om Negerlandsbyen: "Eit humoristisk namn frå omkring 1950, og knapt vondt meint. Men ordet neger har eit nedsetjande innhald i dag og det er lite truleg at namnet kunne ha kome opp no (...) Etterkvart som skituristane inntok Mødal i førkrigsåra vart sjølve sætergrenda på Mødal ofte kalla Negerlandsbyen, sjølvsagt av di folk sat der og sola seg ...

"Brun som en neger" Og navnet er altså fortsatt i bruk, selv om kanskje ikke alle er sikre på opprinnelsen. Enkelte forbinder navnet med et fattigslig og primitivt område, med lav standard og komfort. Andre tenker først og fremst at navnet har sammenheng med den lekre brunfargen det er mulig å oppnå når solen skinner. Bruken av ordet Negerlandsbyen har ikke vakt de helt store reaksjoner opp gjennom årene. Det er mulig de største reaksjonene kommer nå, når noen forsøker å fjerne navnet.

- Galskap Forfatteren med de sterke meninger, Erling Gjelsvik (bildet), er totalt uenig i at navnet er rasistisk.- Jeg har ingen motforestillinger mot uttrykket Negerlandsby. Det er galskap om en skal bli så politisk korrekt at denne typen betegnelser må fjernes fra språket, sier Gjelsvik. Han mener at å fjerne navnet kan ha motsatt effekt.- Da slår vi fast at en neger er et individ samfunnet har vanskeligheter med å forholde seg til. Det har vi ikke, i hvert fall ikke jeg, sier Gjelsvik.

Forundret ghaneser Professor Gunnstein Akselberg ved Universitetet i Bergen støtter også bruken av Negerlandsbyen som stedsnavn.- Jeg forstår at noen kan reagere negativt på forstavelsen neger. Det ordet bør en unngå å bruke i bestemte sammenhenger. Men som navn på lokaliteten, er Negerlandsbyen helt riktig, sier han.

Bergens Tidende tok med seg ghaneseren Emmanuel Babatunde, Linda Nyhammer og ungene (bildet) på tur til Kvamskogen. Babatunde var både nysgjerrig og skeptisk da han så den vesle hytteklyngen under de snøhvite fjellsidene for første gang.

— Hva i all verden har dette med Afrika å gjøre, var hans første tanke.

PS: Aftenposten har etter en gjennomgang bestemt seg for å slutte å bruke ordet neger. Det samme har NRK Østlandssendingen, som har utarbeidet en egen svarteliste.

Hva mener du? Bør vi slutte å bruke navnet Negerlandsbyen, eller bør vi holde på denne navnetradisjonen? Skriv et innlegg, og se hva andre mener

HVITT VIDUNDER: Mødalseter er blitt kalt Negerlandsbyen på folkemunne i flere tiår. Nå spørs det om navnet må vekk.