På orienteringsmøtet om bybanen for Bergenhus bydel 11. desember møtte 20-30 personer hvorav halvparten var berørte grunneiere fra Fløen. Vi var alle engstelige for å måtte avstå grunn, støyplager etc. Men vi skulle få andre tinge å bekymre oss over i tillegg.

Tilfeldigvis fikk vi vite at NSB skal beholde nedre del av Kronstad-sporet til godstrafikk. Bybanens tilknytning til Haukeland sykehus er derfor planlagt å legges som et eget dobbeltspor i parken og vil først bak Munch gå over i eksisterende spor.

Parken langs Store Lungegårdsvannet vil derfor miste følgende belte mellom NSB sitt gjerde og vannet:

3 m over de nedgravde fjernvarmeledningene som banen ikke kan gå oppå, så minimum 6,5 m med skinnegang og deretter gjerde mot det som måtte bli igjen av grøntarealet. Ved «badestranda» vil grensa for reguleringsplanen til og med gå ut i vannet, «men dette kan ordnes med utfyllinger» mente representantene for bybanekontoret.

Motvillig innrømte de videre at gangbroen til Fløenbakken må rives, knausene sprenges vekk og ny bro bygges.

Sjokkerte og rasende beboere fra Fløen er ikke å spøke med, så representantene var raske med å beklage at planen var slik. De oppfordret oss til å sende inn merknader, synspunkter og ikke minst forslag til alternative løsninger inne 15. januar.

Da den økonomiske fordelen med Kronstad-sporet er sterkt svekket, kan tilknytningen til Haukeland sykehus heller skje ved et spor langs vestsida av Store Lungegårdsvannet, mente en av oss. Utnytting av det eksisterende sporet mellom sørenden av tunnelen under Kronstadhøyden og Kronstad stasjon er en annen mulighet som bør utredes.

Siden det å miste denne perlen av en park angår de fleste i Bergen by, håper jeg at kloke hoder også utenfor Fløen kan legges i bløt.

Ragnhild Hatleli