Før jul fikk alle alders— og uførepensjonister gratis medisin på blå resept. Dette hadde regjeringen bestemt. Så ble statsbudsjettet for 2003 velsignet av Fremskrittspartiet. Hermed opphørte ordningen som var. Nå gjaldt gratis medisin på blå resept bare for minstepensjonister.

Slik jeg fikk definert en minstepensjonist hos trygdeetaten, var det en som hadde bare folketrygdens grunnbeløp på kr 53.000 pr. år + 60 prosent av dette, som skulle bli ca. 84.800 pr. år.

Dette er da pensjonister som ikke har tilleggspensjon.

I sjiktet kr 30.000-40.000 mer i årspensjon befinner en stor andel av alders- og uførepensjonister seg. En god del av disse sitter med store utgifter på bolig og bil. Da blir en egenandel på blå resept på livsviktige medisiner på kr 400 hver tredje måned en stor belastning på pensjonen. Er klar over at man får frikort når utgiftstaket på egenandel på kr 1350 er oversteget, men da er nesten året omme.

Budskapet til regjering, riks- og kommunepolitikere er, skjerp dere. Så en oppfordring til stortingsrepresentantene, del av deres gullkantete pensjoner med alle oss vanlige pensjonister.

J.E. NISTAD,PENSJONIST