For ekteparet Sydnes fremstår dette som grovt urimelig. De har drevet melkebruket sammen inntil for to år siden. Da måtte konen gi opp etter et keisersnitt. Hun er nå på attføring Mannen jobber på Frank Mohn og kan ikke drive bruket alene, ved siden av full jobb.

Velbegrunnet optimisme

— Gården kaster ikke nok av seg til at vi kan leve av de inntektene alene, sier Geir Sydnes. Derfor måtte de gi opp driften. Gården ligger midt i et boligområdet og så langt fra nærmeste bruk at den ikke er aktuelle som tilleggsjord.

Derfor trodde familien det skulle gå greit å skille ut deler av eiendommen slik at den kan omreguleres til jordbruksformål.

Optimismen var velbegrunnet. I forslag til kommuneplan er området utlagt til boligbygging. Ingen instanser, inkludert fylkeslandbruksstyret har hatt innvendinger til dette. Andre deler av kommuneplanen er underkjent av styret.

Jordbrukssjefen i Os var positiv til fradeling. Det samme var et enstemmig hovedutval for plan, miljø og utvikling.

Fikk nei fra styret

Saken gikk til fylkeslandbruksstyret og landbruksdirektøren–støttet innstillingen fra kommunen. Men et flertall i fylkeslandbruksstyret sa nei. Det samme skjedde da klagen ble behandlet. Begrunnelsen var at Os kommune ennå ikke har fått godkjent sin kommuneplan.

— Jeg kjenner meg som en brikke i en konflikt mellom Os kommune og fylkeslandbruksstyret.

Fylkeslandbruksstyret vil bruke meg i sin kamp mot Os, sier Geir Sydnes.

Har stor gjeld

Konflikten mellom Os kommune og flertallet i fylkeslandbruksstyret om kommuneplanen har pågått i flere år. Fylkeslandbruksstyret har levert en serie innsigelser til planen, og har fått medhold hos sentrale myndigheter.

— Jeg var på møtet i fylkeslandbruksstyret og oppfattet flertallet dit hen at de ville ta kommunen. Men det er ikke kommunen som tas, det er vi som tas, sier Sydnes.

Familien Sydnes har havnet i en klemme. Konen kan ikke drive gården. Familien har ikke råd til at mannen driver gården på full tid. Alle faginstanser mener gården kan brukes til boligformål. Familien har nærmere en million kroner i gjeld på gården og trenger en avgjørelse snarest.

NEDLAGT: Familien Sydnes har lagt ned gården, men får ikke lov å fradele 87 mål slik at dette kan omreguleres til tomteland. Fylkeslandbrukstyret sier nei.
FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM