• Personer fra alle samfunnslag rammes av spillavhengighet, men det er klar overvekt av menn, sier psykolog Randi Skjerve ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

I mai i fjor ledet hun det første, store behandlingsopplegget for spillavhengige i Bergen. Prosjektet kom i gang ved hjelp av statlige ekstraløyvinger.

— Vi hadde 40 deltakere. Pågangen av folk som tar kontakt med oss, viser at behovet for å fortsette behandlingen er stort, sier Skjerve.

Til nå er det gjort lite forskning på fenomenet spillavhengighet i Norge. Den første omfattende undersøkelsen kommer til sommeren.

— Problemet er stort, men det er vanskelig å si noe om omfanget bortsett fra at det rammer folk fra alle samfunnslag, og med ulik bakgrunn. Av dem som tar kontakt er menn i klart flertall, sier Skjerve.

Personene som var med på fjorårets behandlingsopplegg i Bergen var i alderen 24 til 56 år. Samtlige ble behandlet for avhengighet til automater.

— En del av symptomene er imidlertid de samme for personer som blir avhengige av tipping, eller andre spillformer, mener Skjerve.

Hun tror økt tilgangen på internettspill, vil gjøre at problemet vokser.

— Mange personer som utvikler avhengighet opplever at pengene mister sin verdi når de spiller. Noen opplever at det blir som Monopol-penger. Dette blir enda sterkere på internett, sier Skjerve.

PROBLEMET VOKSER: Den store mengden av spilltilbud gir stadig flere spillavhengige. - Mange personer som utvikler avhengighet opplever at pengene mister sin verdi når de spiller, sier psykolog Randi Skjerve.<p/>FOTO: TOR HØVIK