Krig, tørke og sult har rammet dette folket på en brutal måte. Det internasjonale samfunnet og ikke minst pressen har på en måte «glemt» dette tapre folket og landet etter frigjøringen fra Etiopia i 1993. Det er derfor viktig at det nå er en eritreer som får Raftoprisen og at vi nå kan få fokusering på dette landet og folket.

Norsk Kommuneforbund i Bergen har gjennom LO samarbeidet med fagbevegelsen i Eritrea (NCEW) siden 1995.

Bergen er vennskapsby med hovedstaden i Eritrea, Asmara. I Bergen er det mange institusjoner/organisasjoner som har vennskapssamarbeid med tilsvarende i Asmara. Dette er viktig for oss som har dette samarbeidet, men det er også viktig for å utvikle demokratiet i Eritrea.

Det er viktig å ha landet i fokus. Flere av oss som samarbeider med organisasjoner i Eritrea opplever at det internasjonale samfunnet svikter Eritrea. Hvor var det internasjonale samfunnet da den siste krigen med Etiopia herjet som verst? Hvilke dekning hadde pressen av denne grufulle krigen? I dag er det sultkatastrofe i Eritrea. Tørke, krig og fattigdom har skapt denne situasjonen. Barna rammes særlig hardt. 30-40 prosent av barn under fem år er sterkt underernærte. To millioner mennesker er i dag i nød i Eritrea. Katastrofen er et faktum.

Eritrea har bedt om 476.000 tonn matvarer og er blitt lovet 230.000 tonn. I slutten av juni har de mottatt 103.000 tonn, sultens regnestykke går ikke opp. Etiopia har også forkastet avtalen som de skrev under på og demarkeringen av grensene er derfor utsatt. Tusener av mennesker vil derfor være hjemløse også neste år.

Det tas til orde for å fryse det bilaterale u-hjelpssamarbeidet som det internasjonale samfunnet har med Eritrea. Dette kan ikke være maktmidlene for å utvikle demokratiet i Eritrea. Dette vil bare føre til at uskyldige mennesker vil lide og dø. Vi som har venner i Eritrea kan aldri være med å støtte slike tanker.

Vårt svar på å bekjempe overgrep og utvikle demokratiet i Eritrea, er å styrke vennskapsarbeidet og annet arbeid. Raftopris-vinneren bygger sin kamp på ikkevold. Vårt arbeid bygger også på disse prinsipper. Vi oppfordrer derfor i humanismens navn, organisasjoner, enkeltmennesker om å støtte den humanitære aksjonen som Vennskap — Bergen - Asmara har satt i gang.

LAv Jan Aksel Espedal, for internasjonalt utvalg Fagforbundet i Hordaland