Kan noen som er ansvarlig for dette være så snill og svare meg på det? Det er helt sikkert mange som lurer på det samme. Kjører en strekningen Voss-Bergen om Dale med sine 36 tunneler blir det mange brudd på radioprogrammet.

Min favorittkanal er P2. Den har generelt dårligere dekning enn P1. Hvorfor det? Mitt kjøremønster blir ofte påvirket av hva jeg hører på. Jeg hører på et program der jeg vil ha med meg alt som blir sagt, og så kommer det en tunnel. Jeg ser meg rundt for å stoppe bilen, men det er ikke alltid mulig. Da hender det ikke så rent sjelden at jeg øker farten for å komme fortest mulig ut av tunnelen. Det er ikke bra, men slik er det bare.

ØYSTEIN GJELLESVIK