Har de politikere som i dag styrer byen helt mistet gangsynet når det gjelder byens verdifulle bygninger og historie, for ikke å snakke om tradisjoner? Man snakker ellers ved festlige anledninger om byens tradisjoner og historie som må tas vare på, men idet øyeblikk man trenger penger, er dette glemt.

Det må da absolutt være en offentlig oppgave og bevare dette kvartalet, som et verdifullt og kulturelt senter, eller skal det ende opp som pizzabar og Mc Donald's restauranter?

Det var tidligere fremmet et forslag om å gjøre Hagerupsgården til et representativt ordførerkontor hvor man kunne ta imot gjester og vise til at Bergen by er en by med gamle tradisjoner.

Dette burde absolutt være en tanke.

Byråden sier han er forberedt på debatt om saken, og det ser jo ut for at den er kommet i gang i henhold til de innlegg som er kommet frem i Bergens Tidende. Håpet er at debatten ikke stilner, og at det kommer frem flere gode argumenter mot dette salget.

Det er antydet en pris på 30 millioner kroner for å bygge ny brannstasjon, men når disse pengene er oppbrukt — hva da? Har vi mer å selge?

Man har i årevis kjent til at det må bygges en ny brannstasjon, og nå plutselig har man ikke råd til å bygge den uten dette salget. Ja, man kan undres.

Jeg håper at de som fremdeles har øye for vår byhistorie og vår by som sådan, forsøker å gå i bresjen for at Rådhuskvartalet blir reddet.

Som et apropos til ovennevnte kan Ekserserhuset nevnes, som ble revet i hui og hast, og kanskje kommer opp igjen? Og Jonsvoldskvartalet som skal rives, også en epoke av vår by som forsvinner.

ELEONOR FUREVIK