Jeg hører til (de få?) som synes det er flott å ta buss. Tidligere bodde jeg i utkanten av byen med lang vei til stoppested og dårlig busstilbud. Da måtte bilen til pers på all slags føre, og runddansen i Bergen sentrum for å finne parkeringsplass var et mareritt både på dag— og kveldstid. Nå har jeg fått bolig nær en av de store innfartsårene, med forholdsvis hyppige bussavganger. Jeg nyter spaserturen til stoppestedet og den «sutalause» og avslappete turen med bussen inn til Bergen sentrum. Men aller best er det å kunne gå av nær bestemmelsesstedet og slippe den stressende letingen etter parkeringsplass. Har jeg en del å bære tar jeg skinnsekken på ryggen.

Skal en legge til rette for bussbruk må en satse på kollektivfelt. Antall parkeringsplasser må holdes lavt og antall bussavganger øke, også i utkantene. Da vil nok stadig flere få øynene opp for alle fordelene med å ta bussen.

HONORIA BJERKNES HAMRE