Dette er en av mange svært alvorlige forhold som kommer frem i den rapporten fylkesrevisjonen har laget om tannhelsetjenesten.

— Jeg synes det er grunn til å stille spørsmål ved om fylkesrådmannen og politikere er gjort godt nok kjent med de alvorlige problemene som kommer frem om tannhelsetjenesten, sier revisjonssjef i fylkeskommunen, Gunnar Hoff.

Han legger ikke skjul på at situasjonen er alvorlig.

  • Ved årets begynnelse står kommunene Eidfjord, Ullensvang, Austevoll, Sund, Øygarden, Austrheim, Fedje og Modalen uten offentlig tannlege. Det er de gruppene som er minst mobile, barn og eldre, og som samfunnet har prioritert, som særlig blir rammet av tannlegemangelen.
  • Flere kommuner viser til taushetsplikten og leverer ikke ut pasientlister, eller lar være å svare på henvendelser fra tannhelsetjenesten. Dermed får ikke tannlegen fatt i pasientene. Særlig rammer dette psykisk utviklingshemmede. Gruppen omtales som «eit smertens barn» i rapporten.
  • Risikopasienter er blant dem som oftest ikke møter opp når de kalles inn til time. Det gjør det vanskelig å gi denne gruppen et godt tilbud.
  • Tannhelsen for barn er blitt dårligere de siste tre årene. I Bergen sør tannhelsedistrikt venter 3000 prioriterte pasienter på innkalling.
  • Nærmere 20.000 pasienter møter hvert år ikke opp til timene sine. Det binder over ti prosent av kapasiteten fordi tannlegene ikke kan ha dobbeltbestillinger.