Som ledd i den påståtte «behandlingen» har han lokket dem til seksuell omgang, skriver VG.

Dommen fra en byrett på Østlandet, er den tredje får for overgrep mot pasienter. De tre mennene som har gått til sak mot ham, er til sammen tilkjent drøyt to millioner kroner i oppreising og erstatning.

Tredje dom Første gang psykologen ble dømt for utuktig omgang, var i 1980. Da mistet han retten til å praktisere i 2 år. Allerede i 1988 fikk han en ny dom mot seg, og ble fradømt lisensen sin som psykolog for godt. Men ingen sjekket om mannen virkelig sluttet å ta i mot klienter.

Ifølge byretten fortsatte han å misbruke pasienter. Forholdene psykologen nå er dømt for, pågikk helt frem til 1998. Strategien hans har vært å hjernevaske svært nedbrutte menn til å tro at de hadde vært utsatt for overgrep i barndommen, at andre psykologer ikke orker å ta i slike saker, og at han var den eneste som kunne hjelpe dem, skriver VG Nett.