Nei det syntes jeg er å gå for langt. Jeg vil til og med si uakseptabelt. Dette vitner om uvitenhet og gir uttrykk for fordommer som burde vært nedtonet for lenge siden. Jeg kan ikke tro at uttalelser som sitert i BT tirsdag, fremdeles finnes i år 2002.

Psykiatrisk pasient. Tenker dere egentlig over hva som ligger i den betegnelsen?

Det favner over alt fra schizofreni til depresjoner. Og innimellom der finnes det utallige diagnoser. De fleste psykiatriske pasienter sliter med angst og depresjoner, og majoriteten av dem finner du nettopp på et psykiatrisk sykehus.

Jeg har selv vært innlagt i syv måneder ved Haukeland Psykiatriske Sykehus. Jeg var deprimert. Den tiden jeg var inne opplevde jeg ikke en eneste «farlig» episode. På sykehuset er det allslags mennesker. Det var meg, jente på 20 år med depresjoner. Det var Per på 45 år med barn, kone og høy stilling — naturlig nok utbrent på jobben, og det var ungdomsskolejente på 15 år med spiseforstyrrelser. Alle typer mennesker med alle typer diagnoser og livsbakgrunn.

Før vi uttaler oss om hvor farlige enkelte pasienter kan være må vi se litt på fakta rundt denne type sykehus. Først og fremst finnes det avdelinger. Noen av dem er lukket. Det vil si at døren faktisk er lukket og låst. Ikke nødvendigvis fordi folkene som sitter innenfor veggene er farlige om de slipper løs, nei fordi de kan være en fare for seg selv . I tillegg er det viktig med skjerming fra samfunnet når hodet er for fullt, for det er ofte det det blir.

I tillegg må det presiseres at pasienter driver ikke og virrer rundt i nærmiljøet. Går pasienter ut på tur går de som regel i følge med en pleier. Pleieren er ikke kledd i hvit uniform, og dere kommer garantert ikke til å klare å skille dem ut blant de andre turgåerne. Og til sist, mange av dem som er innlagt orker ikke engang gå ut. De er på sykehuset, nettopp for å hvile seg.

Jeg håper det var litt vinklingen av saken fra medias side som gjorde dette til en «stygg» sak.

Holdninger om at psykiatriske sykehus skal ligge bortgjemt, og at pasientene er farlige, vil jeg ha meg frabedt. Det er vanskelig nok å innrømme at en er svakere en periode fra før. Alle vet at psykisk sykdom er noe som fremdeles er litt skummelt her til lands. Men husk, det kan like godt skje deg. Sjansen er like stor som at du brekker beinet når du går på glattisen i disse dager.

Av Stine M. Solaas