Det gjelder mange politikere, men i denne omgang spesielt Ruth Grung, skolebyråd.

«Skolebyråd Ruth Grung truet med å gå hvis ikke fortvilte barnehageforeldre ville høre på henne. Hun vendte det døve øret til dem.» (Jf. BT 4. okt.)

30. september var det folkemøte i Åsanehallen: FAUs nestleder ved Samdal skole, Ove Haugland, spurte: «Jeg representerer Samdal skole, en fådelt grendeskole, som for tredje gang siden valget er foreslått nedlagt. Tror dere at ungene våre er en pakke som kan sendes rundt?» Svar fra byråd Ruth Grung:

«Vi fremmet forslaget om å legge ned tre skoler for å spare fem millioner kroner. Vi vet at barn lærer mye med et større miljø rundt seg. Vi kunne godt reversert, men mener at vi har gjort rett ut fra våre prioriteringer.»

Vi kunne godt reversert? Hva betyr svaret til Grung? Hvilke prioriteringer? Det er kun for at tallene skal passe på papiret, er mitt inntrykk. Er barna våre pakker som kan sendes rundt? Barn lærer mye med et større miljø rundt seg. Det gjør de nok. Men er det ikke bruk for barn som vokser opp ved fådeltskoler og som lever i et bygdemiljø som knytter flere generasjoner sterkere sammen? Så Ruth Grung programmet i NRK mandag 7. oktober om at mobbing i skolen er sterkt økende?

Hvordan kan dere kreve at skolene skal spare? Hvordan kan dere stenge skoler og putte elevene inn i allerede for fulle skoler? Hvordan kan de stakkars lærerne få krefter og tid til å oppdage mobbing på skolene?

Spørsmål fra rektor ved Samdal skole, Aagot Monsen, på folkemøtet i Åsanehallen: «Jeg tror det er feil at kommunene sparer fem millioner ved å legge oss ned. Jeg er enig i at vi må fokusere positivt på skolen. Vi har et opplegg der vi tar imot elever fra store skoler som trenger å komme i grønne omgivelser. Våre 36 barn pluss gjester en og to ganger i uken er kvalitet og utviklingsarbeid.»

Erna Solberg svarer:

«Etter forrige skolereform har vi gjort en kjempeinnsats innen eldreomsorg og psykiatri. Nå prioriteres barnehage og skole. Vi har ikke råd til alt samtidig.»

Var det et svar til rektor? Hørte du rektor ved Samdal skole, Ruth Grung? Samdal skole tar imot elever som trenger en pause fra egen skole og hverdag, av forskjellige grunner.

Samdal skole behøves også!

Å kutte i skolebudsjettet med to prosent kan synes lite, men for skolene får det store konsekvenser. For Samdal skole er konsekvensene 100 prosent. Er du, Ruth Grung, og dere andre politikere som har ansvaret for dette, sikre på at tallene deres er riktige? Er tallene verdt konsekvensene? Hørte dere barna som ble intervjuet på grunn av mobbing i NRK 7. oktober? Hørte dere at barn med psykiske lidelser er et økende problem?

Ruth Grung, som skolebyråd, er ikke du også til for barna?

Og til alle ansvarlige politikere: Tenk dere godt om! Se ikke bare tallene på papiret. Se barna! Jeg sier igjen: Kjære politikere, hør på oss!!

Av Liv-Mette Vinterstø Fjelltveit, forelder