Manglende utbygging og vedlikehold av veinett, offentlig kommunikasjon, sykkelveier, osv. Skoler, sykehus og annen offentlig eiendom i forfall. Økte egenandeler i helsesektoren, økte veiavgifter, bilavgifter, flyavgifter, el-avgifter.

Alkoholavgifter, tobakksavgifter, byggegebyrer/avgifter, og i tillegg økt m.v.a. og på et utvidet område. Senket m.v.a. på en del matvarer er ikke i nærheten av å oppveie den totale m.v.a.-økningen, særlig ikke for lavinntektsgrupper som ikke har råd til, og ikke kommer til å få råd til, å kjøpe nødvendig og sunne matvarer.

I noen av innleggene oppfordres til boikott av valg 2001, i andre, til å stemme med blanke ark. Oppfordringene er forståelige, men metodene vil ikke ramme dem som er ment å rammes, beslutningstagende politikere som har deltatt i styringen av landet, og som derigjennom er medansvarlig for et dårlig utført «politisk håndverk».

Derfor denne oppfordring: Møt opp og stem. Stem på det parti du føler å «tilhøre», men stryk alle «kumulerte», de 10 første på valglisten, og for øvrig alle dem du ikke ønsker skal representere deg.

La valg 2001 bli et protestvalg, et «strykevalg» som vil sende sjokkbølger inn i det politiske miljø. Dersom «strykelistene» skulle bli forkastet, vil dette ramme dobbelt hardt.

Arne Leif Hofgaard