GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.noUnderskriftene er samlet inn i løpet av fire uker.— Det er helt utrolig. Jeg hadde ikke trodd det skulle være mulig å få inn så mange underskrifter på så kort tid, sier Sidsel Styve til Bergens Tidende. Hun tok initiativet til "Pendleraksjonen". Massiv motstand - Jeg tror ikke det bare er pendlere som er motstandere. Det er en generell oppfatning hos folk flest at nok er nok.Da broen ble åpnet, var brukerne forespeilet bompenger i 15 år. Stor trafikk fører til at broen er betalt etter elleve år. Tilhengerne vil bruke de fire årene man "har igjen" til å skaffe penger til å bedre tilførselsveiene til Nordhordlandsbroen.- Vi krever ikke bompenger for en lengre periode enn det brukerne i sin tid ble forespeilet, sier ordfører Odd Tøsdal i Lindås.Den argumentasjonen kjøper ikke Styve. - Slik vi ser det, har vi kjøpt oss en bro på avbetaling som vi nå er ferdig å betale. "En gullgruve" - Men dette er jo en grei måte å skaffe penger til ytterligere veibygging?- Det er en kjempegod måte å få fatt i penger på - en gullgruve. Men det er ikke riktig at denne bommen, plassert helt tilfeldig i forhold til veiene i Nordhordland, skal brukes til å skaffe penger til veiene. Må de ha bompenger, får de kreve inn bompenger på de strekningene som skal utbedres i stedet.Ordfører Tøsdal forstår argumentene fra bromotstanderne. Men han er ikke sikker på om alle som har undertegnet protesten har forstått konsekvensene av å si nei til mer bompenger. - Vi har nå en mulighet til å få utbedret en rekke dårlige veier. Får vi ikke kreve inn bompenger, blir flere av strekningene ikke gjort ferdig de nærmeste 12 årene, sier Tøsdal. Avslutter aksjonen Styve mener det ikke er innbyggerne som skal betale for bedre veier.- Vi trenger veldig mye, både skolebøker og sykehjemsplasser, men vi kan ikke ha innsamlingaksjoner gående for å få alt det vi trenger. Er veiene dårlige, er det et statlig ansvar. Politikerne må gå den veien for å skaffe pengene. Pendleraksjonen skal overlevere de 4773 underskriftene til veisjef Ole Chr. Torpp neste onsdag. Med det har aksjonen gjort sitt.- Nå håper vi politikerne forstår hva innbyggerne mener om saken, og tar en avgjørelse i tråd med dette, sier Sidsel Styve.