Rapporten legges ut for høring, men allerede nå har fagforeningene på universitetene reagert kraftig. Kristin Clemet har fått i hende over 4000 underskrifter fra både vitenskapelig og teknisk/administrativt ansatte. De protesterer blant annet mot at institusjoner foreslås omgjort til særlovselskap og foretak, at Tjenestemannsloven ikke lenger vil gjelde og at statlige skoler skal «likestilles» med private, noe som innebærer radikalt økte studieutgifter for studentene.

Arbeidsmiljøet vil bli lidende; oppsigelsesvernet svekkes, pensjonsordninger angripes og fag kan gå konkurs. Det siste vil bli lettere i og med oppsplittingen i emner og kurs på grunn av «Kvalitetsreformen». Sannsynligheten for at «ulønnsom» grunnforskning vil få mindre ressurser på bekostning av lukrativ oppdragsforskning, er til stede. Årsaken er at det for første gang vil bli eksternt flertall i besluttende organ. Og ifølge Klassekampen viser det seg at eksternt rekrutterte representanter i dag, for en stor del kommer fra næringslivet og er direktører. Dette blir neppe annerledes nå. Disse vil politisere universitetene i markedskapitalistisk retning og ikke ha forpliktelser når det gjelder et bredt, pluralistisk fagtilbud. Styrene skal også være selvrekrutterende, som i verste fall kan føre til en korrupt ukultur. Departementet vil ha mye mindre mulighet til å gripe inn.

Erfaringer fra reorganisering av sykehusene og statlige bedrifter, som NSB viser hvordan dette har ført til nedleggelser, oppsigelser og folkelig misnøye. Ikke la det samme skje med høyere utdanning!

Heldigvis utelukker ikke ansatte streik mot dette forslaget. I dette spørsmålet har studentene alt å vinne på å solidarisere seg med fagforeningene.

Thorleif Berthelsen, student UiB og medlem i Internasjonale Sosialister