Utrykningspolitiet (UP) og alle politidistriktene deltar i en landsomfattende kampanje for å holde trafikken alkohol— og rusfri. Politidirektoratet regner med å kontrollere nærmere 30.000 bilister i løpet av onsdagen.

Årets trafikkampanje som går fra 10.-17. november har et positivt budskap: "Hurra, mindre promille på veiene!" Bakgrunnen er tall fra politiet som viser at færre bilister kjører med promille etter innføringen av 0,2-grensen.

Trafikkampanjen er innrettet på å forsterke de gode holdningene blant norske bilister som ligger bak disse positive tallene. Se egen lenke til høyre.

(NTB)