Ifølge Johan Galtung selv, har han spådd både Berlinmurens fall og angrepet på WTC, med suksess. Det går videre frem av en større reportasje om ham i BT, at hver gang han forutser en viktig begivenhet, får han høre hvor gal han er.

For øvrig synes ikke reportasjen å inneholde noe særlig nytt fra en profet som synes å ha viet livet sitt til å fortelle om hvor håpløs Vesten er generelt, og amerikanerne spesielt. Ikke synes han å ha noe til overs for Gud heller.

Fra en verdensvant person som Galtung kunne det for en gangs skyld vært moro å høre hva han mente om de regimer, og jeg vil understreke regimer, som USA og andre oppfatter som onde, og som man frykter kan være en trussel mot verdensfreden.

Vi vet jo hva han mener om USA, men han sier lite om Saddam, Taliban, Bin Laden, Nord-Korea osv. Det kunne være spennende å høre hvilke begrep Galtung ville bruke om disse, når han bruker ord som barbarer om amerikanerne. Men det lar han oss selvsagt ikke få lov til.De verste diktaturene blir dermed skjult bak ord som irakere, afghanere, nordkoreanere. Som om disse forhatte diktaturene skulle være representative for folket.

Selv Galtung burde vite at f.eks. Irak — regimets fall ville føre til en befrielse av folket. Men dette er en helt uinteressant problemstilling for en fredsprofet. Her er den overflatiske fred åpenbart en opphøyet tilstand. Den selvoppnevnte profeten spår til og med at irakerne, som hevn for tapet av Saddam, vil terrorisere USA i 500 år! Og Norge kan visst, som en alliert, risikere samme skjebne

At et menneske kan tenke slik Galtung gjør, er ikke spesielt. Det spesielle er at så mange synes å falle for en slik type tenkning.

ØYSTEIN ROBBESTAD,

ASK