Først sier Willy Dahl at foreldrene i Åsane må være dumme som vil ha bokmål for sine barn. Professoren må ha høye tanker om seg selv når han mener at han er bedre egnet til å velge språkform for barna i Åsane enn foreldrene. Uttalelsen taler egentlig for seg selv, men viser den arrogante holdningen nynorsktilhengere legger for dagen i slike sammenhenger. At uttalelsen kommer fra en professor gjør ikke saken bedre. Vi er nå alvorlig bekymret for at den mye omtalte elendigheten i skolen nå også er kommet opp på professornivå.

At Willy Dahl — og andre - ønsker nynorsk synes vi er greit. Da kan de få nynorsk. Det Bokmålsforbundet - og foreldrene ved Kyrkjekrinsen skole - reagerer på er når elever og foreldre fratas retten til å velge. Det er foreldrene som er hovedansvarlige for barnas oppvekst og utdannelse. Det skulle da bare mangle at de ikke fritt kan velge opplæringsspråk for sine barn!

I BT den 3.5. hadde også Oddvar Skre et langt innlegg der han forsøker å gi inntrykk av at nynorsk er i fremgang. Han kan imidlertid ikke skjule fakta: Nynorsk i grunnskolen har på landsbasis hatt en nedgang fra 34 prosent i 1943 til 14,85 prosent for skoleåret 2001/2002. Dette på tross av at samfunnet har brukt hundrevis av millioner kroner for å holde liv i dette språket som i virkeligheten ligger i respirator. Så snart pengestrømmen fra staten skrus av, vil nynorsk nærmest forsvinne. Og hvorfor det? Jo, selv om professor Dahl ikke tror det, er folk flest faktisk i stand til å tenke på egen hånd. Og «folk flest» har altså - på tross av massiv propaganda gjennom mange år - valgt bort nynorsk i distrikt etter distrikt til fordel for bokmål. I Nord-Norge og på Østlandet er nynorsk så godt som forsvunnet. Nynorsk er i realiteten tilbake der det startet, som er rent vestlandsspråk. Ja, til og med i de fire vestlandsfylkene er det nå totalt bokmålsflertall!

Ca. 90 prosent av befolkningen i Norge har altså av egen fri vilje valgt bokmål som sitt skriftspråk. Det er ikke tilfeldig. De har sikkert valgt dette av forskjellige grunner, men de har foretatt et bevisst valg. Å benytte tvang for å få folk til å bruke nynorsk tror vi ikke er særlig smart. Tvang avler motvilje og hat, det har vi mange eksempler på, også innen språk.

Når det gjelder språksaken ved Kyrkjekrinsen skole, kommer også bydelspolitikerne i et merkelig lys. De har faktisk stemt imot at folk i kretsen skal få velge språkform ved sin skole! Spesielt er det merkelig for de partier som hadde valgfrihet i skolen som valgkampsak ved siste valg. Hva skal de si til sine velgere i Åsane ved neste lokalvalg?

Bokmålsforbundet utfordrer politikerne i Åsane bydelsstyre til å la kjepphester og stolthet ligge, og på neste bydelsstyremøte vedta språkavstemning slik at folk i lokalmiljøet selv kan få bestemme hvilken språkform de vil ha i fremtiden. Hvem er voksen nok til å ta imot utfordringen?

STEINAR ØKSENGÅRD,

FORMANN I BOKMÅLSFORBUNDET