OECD-rapporten Distributed Public Governance, viser at mange land i Europa konkluderer med at privatiseringen har ført til at politikken er blitt mer byråkratisk, ineffektiv og udemokratisk.

Høyresiden i norsk politikk har for vane å snakke om privatisering og konkurranseutsetting, som noe moderne og fremtidsrettet. Det har de ikke dekning for hvis man skal tro rapporten fra den svært markedsvennlige organisasjonen OECD. Rapporten bygger på analyser av utviklingen i Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland og Spania. Når kommunalminister Erna Solberg og andre høyrepolitikere sier at norske kommuner må konkurranseutsette for å få mer igjen for pengene, er dette i strid med erfaringene fra andre land. Erfaringene fra Moss, Asker og Oslo visere heller ikke at konkurranseutsetting blir billigere eller bedre.

«Norge må følge med i timen. Vi kan få et stort konkurranseproblem hvis vi fortsetter en politikk som andre land har kassert som ineffektiv, og er på vei bort fra,» sier professor i statsvitenskap Noralv Veggeland, til Dagsavisen 17. oktober.

Fagforbundet ønsker at kommunene skal gi best mulig tjenester til innbyggerne. Det får vi ikke gjennom nedskjæringer i budsjettene og stadig usikkerhet innen offentlig sektor om arbeidsplassen blir satt ut på anbud. Fagforbundet oppfordrer politikerne til å si nei til konkurranseutsetting og ja til samarbeid. Sammen må vi finne andre løsninger enn konkurranseutsetting for å sikre innbyggernes velferdstilbud.

LILLIAN ERIKSEN, LEDER AV FAGFORBUNDET I HORDALAND