Fjord Norge fikk 2. pris i klassen destinasjon. Juryen sier den har lagt vekt på destinasjonsselskapets kreative markedsføring, gjennomtenkte og gjennomførte brosjyremateriell, god informasjon og informativ internettportal.

Administrerende direktør Elinn Bolann i Fjord Norge sier at selskapet for to år siden gjennomførte en aktiv strategiprosess i den hensikt å vinne bedre fram i den stadig mer intensive internasjonale konkurransen.

— Sammen med andre reiselivsaktører, reklamebyrå og forskere fra NHH dro man opp linjene for hvordan man skal trekke maksimal oppmerksomhet mot regionen i årene som kommer, sier Bolann.

NOR-WAY Bussekspress fikk 1. pris i kategorien transportør, og juryen uttaler at den spesielt har merket seg selskapets kundeorienterte virksomhet og spesialutdanning av sjåfører.

Selskapet har på en effektiv måte knyttet norsk busstransport sammen, og har også satset på daglige ruter til utlandet, sier juryen.

— Vi har vært veldig bestemt på hva vi skulle gjøre for å tilfredsstille våre passasjerers behov. Derfor tror vi at prisen er et uttrykk for at det vi gjør, er riktig, sier assisterende direktør i NOR-WAY Bussekspress, Hilde Fjeld, til NTB.

(NTB)