Mange er fryktelig sløve i trafikken. Det er liksom ikke «in» å bruke blinklys lenger. Svært mange skifter felt i hytt og vær, kjører ut i veikryss i alle mulige retninger, uten å gi tegn av noe slag.

Da jeg tok MC-lappen ved en av byens beste kjøreskoler (den like ved KP, vet du) i sommer, fikk jeg en god oppfriskning av fakta om hvor uhyre viktig retningslyset er, og hvor mye galt som kan skje ved feil og manglende bruk av blinklys.

Når nå de nye forskriftene om prikkbelastning trer i kraft fra nyttår, bør trafikkpolitiet og Statens vegvesen stable på beina det de kan av personell på flest mulige steder hvor det syndes mest: Inn og ut av rundkjøringer, feltskifte, veikryss m.m. Dersom alle slabbedaskene som ikke gidder å gi kvalifisert og tilstrekkelig tegn ble luket ut av trafikken for et halvt års tid, eller så, ville det bli romslig på veiene — selv i rush-tiden...

På vegne av alle som har noe i trafikken å gjøre, Terje Haugom, Rådal