RUNE VALDERHAUG

Budsjettet ble vedtatt på bispedømmerådets møte nylig. Ifølge stiftsdirektør Helge Taranrød i Bjørgvin bispedømme, er det ikke rom for å tilsette flere prester i bispedømmet i 2003. Men prestetjenesten får likevel litt mer ressurser enn tilfellet har vært de siste årene.

— Vi har hatt svært stramme budsjettrammer de siste årene. Den totale økonomien i Kirken, der kommunene har ansvar for den lokale kirken og staten for prestelønningene, slår fortsatt ut i svært anstrengt økonomi lokalt. Ekstra bevilgninger i Stortinget har imidlertid fått bispedømmerådets økonomi i balanse etter flere år med store underskudd, som vi har dratt med oss helt til i fjor. Men også bispedømmerådet har måttet kutte kostnader. Dette har både prestene og bispedømmerådets virksomhet lidd sterkt under. Nå ønsker bispedømmerådet å gi prestene litt bedre vilkår og handlingsrom, sier Taranrød.

Flere prestevikarer

— På hvilken måte?

— Prestene har selv gitt uttrykk for at de først og fremst ønsker seg mer vikarhjelp og bedre veiledning i tjenesten. Dette kom blant annet frem i en større undersøkelse om utbrenthet blant prester. Nå satser vi på å bruke mer ressurser på nettopp disse områdene. Det blir satt inn mer penger til vikarer ved sykdom og ferie. Det vil avhjelpe prestenes arbeidssituasjon. Dessuten vil vi tilby en bedre veiledningstjeneste. Blant annet lanserer vi for første gang begrepet seniorprester i hvert prosti. Dette er en gruppe svært erfarne prester som skal engasjeres for å gå inn i veiledningstjeneste overfor kolleger. Dessuten vil vi tilby gruppeveiledning.

110 millioner kroner

Bjørgvin bispedømmeråd forvalter i alt ca. 110 millioner kroner i år. Av dette går altså 76,5 millioner kroner til drift av prestetjenesten i bispedømmet. 94 prosent av denne summen er imidlertid bundet opp i lønnsutgifter til de 185 prestene i Bjørgvin, som lønnes over statsbudsjettet. Bispedømmerådets driftsbudsjett er på ca 8,5 millioner kroner.

Etter flere år med underskudd, kan Bjørgvin bispedømmeråd gjøre opp sine regnskaper for 2002 med et lite overskudd på 80.000 kroner.

— Vi har dratt med oss et tidligere underskudd på ca. en million kroner helt til i fjor. Selv om den økonomiske situasjonen nå er blitt litt lysere, opererer vi fortsatt med små marginer. Så selv om det nå åpnes for litt bedre arbeidsvilkår for prestene, blir det fremdeles en svært stram økonomi fremover, sier Taranrød.