Av Svein Erik Buck

Når jeg under intervjuet har gitt et eksempel på hva som kan skje i etterkant av et oppkjøp, var det i lys av et utspill som nylig kom fra Gjensidige-NOR om å samle alle sparebankene i en storbank. I den forbindelse finner jeg også grunn til å advare mot å gi sparebanker en generell adgang til å omdanne seg til aksjeselskaper slik myndighetene nå vurderer. Med en slik adgang vil det lett oppstå et sterkt press på den enkelte sparebank for å få en omdanning til aksjeselskap. Man kan tro at man som aksjeselskap fortsatt kan beholde lokal forankring og fremtidig selvstendighet. Etter min erfaring kan dette være en vanskeligere oppgave enn man forestiller seg. Å åpne for omdanning av sparebanker til aksjeselskaper kan derfor være det første skritt i retning av en oppkjøps— og fusjonsbølge i sparebankvesenet som vil rasere lokal forankring og eierskap.

Lokalt er Fana Sparebank og Sparebanken 1 Vest bare blitt enda viktigere for Bergen, finansmiljøet og oss som kunder, etter hvert som andre Bergens-baserte institusjoner forsvinner eller blir deler av fjerntliggende finanskonsern. Ut fra de erfaringer som andre har hatt med oppkjøp og fusjoner, bør disse to bankene absolutt stå fast på både sin status som sparebanker og på sin lokale forankring. De signaler som har kommet så langt, tyder heldigvis ikke på noe annet.