Jeg vil først og fremst påpeke at Næringslivsdagene er et seminar. Ikke et karriere— og rekrutteringsarrangement, som BTs oppslag tydet på.

NLD skal, som vi sier i slagordet vårt, «gi en smakebit på fremtiden». Dette innebærer for alle deltakerne at de gjennom tidsaktuelle foredrag skal få nye impulser, bli inspirert, engasjert og utviklet. For studentene betyr det i tillegg at de skal få en smakebit på tiden etter studiene.

Det føler vi at vi har klart. Det virker som om de som var til stede var fornøyd. Derfor er det selvfølgelig kjedelig også for oss at vi ikke nådde bedre ut i næringslivet. Der tar vi selvkritikk. Selvfølgelig; vi ønsker flere deltakere fra næringslivet. Allerede før vi har tatt en skikkelig evaluering av oss selv, kan vi si at vi i år har vært på etterskudd i planleggingsfasen (og dermed overfor næringslivet). Dette har ført til dårligere oppslutning i næringslivet enn om vi hadde vært tidligere ute. Tilbakemeldingene vi har fått fra flere av bedriftene vi har vært i kontakt med tyder også på at vi ikke fikk utnyttet potensialet.

Jeg vil også poengtere at det ene foredraget BT var på (Randi B. Noyes om selvledelse og emosjonell intelligens), fikk massiv ros fra deltakerne etterpå. At BT ikke velger å fokusere på innholdet, og det studentene driver med, er selvfølgelig noe vi var forberedt på. Men vi synes det er viktig i det minste å få frem hva slags arrangement Næringslivsdagene faktisk er. Og selv om årets arrangement er over, lover vi å gjøre en grundig evaluering av oss selv og alt vi har gjort, slik at NLD 2004 blir tidenes beste Næringslivsdager. På alle måter!

ØYVIND A. STRØMME, KOMMUNIKASJONSANSVARLIG NLD 2003