I dag kjører sju av ti bilister i Bergen piggfritt. Målsettingen er å få 7.000 flere bilister i Bergen til å kjøre piggfritt slik at andelen kommer opp i åtte av ti. For å prøve å få dette til med det gode, har politikerne bevilget en million kroner til tusen premier for bilister som skifter til piggfrie dekk.

Men fungerende helsebyråd Trond Tystad gjør det klart at innføring av piggdekkavgift kan komme også i Bergen dersom dette virkemidlet ikke gir det ønskede resultat.

Tystad sier at målinger av luftforurensningen i Bergen de siste sju vintersesonger viser at situasjonen er under kontroll både når det gjelder svevestøv og nitrodioksyd. Særlig gunstig er situasjonen når det gjelder svevestøv i luften. Ikke minst gjelder det på regnfulle vintrer der regnet vasker støvet ut av luften.

Også sett i forhold til de nasjonale mål som vil bli innført i 2010, ligger Bergen godt an. Selv på dagens nivå ligger luftforurensningen i Bergen langt under de maksimumsverdier som da vil bli innført.

Tystad understreker at det likevel er ønskelig av helsemessige grunner å få innholdet av svevestøv i luften ytterligere ned.

— For helsen teller hver støvpartikkel, sier han.

NTB