Denne inngangen var utstyrt med ringeklokke og tiltenkt låst opp innenfra. Hvor naiv er det mulig å bli, og er dette Postens standard for sikkerhet? Det er for meg helt ubegripelig at et lokale for oppbevaring av titalls av millioner er så amatørmessig sikret, og dette bør få konsekvenser for sikkerhetsansvarlig ved etaten. En dør i stål med sikkerhetslås, ville stoppet ranerne effektivt. Kan det tenkes at Postens tilsynelatende slendrian med sikkerhetstiltak, skyldes at det er andres verdier, og ikke deres egne som oppbevares der?

RUNE MIDTTUN