Ved nærmere ettersyn viste det seg at kortet var postlagt i Florø i desember 2002. Det hadde altså brukt 23 uker på veien hit til Bergen.

Var det strekningen over Sognefjorden som var årsak til den lange forsinkelsen, tro? Tankene gikk til min tippoldefar, Arne Lasseson, som var bosatt på Nesje på nordsiden av Sognefjorden. Arne var postbonde med plikt til å holde 2 postkarer som skulle føre posten over Sognefjorden. Postbonden førte ikke posten selv, men han hadde ansvaret.

Vinteren 1803-04 var svært streng med mange snøstormer. I november måned kom det klage fra myndighetene over forsinket postgang på strekningen Leirvik i Sogn, Eivindvik og Lindås. Saken kom opp på tinget den 23. november.

Foruten Arne Nesje, med sine to postkarer, møtte postbonden fra Indre Bø med sine to postkarer. Videre møtte det to postbønder fra Rutledal med hver sin postkar, samt noen postfolk lenger sørfra.

Postbøndene og postkarene hadde ingen problem med å gi god forklaring på hvilken livsfare de ville utsette seg for ved å ro eller seile over den dype Sognefjorden i slikt et overhendig uvær. Og posten kunne vel gå tapt den også — om det var så at en fant den viktigere enn mennesker.

Men den gang som nå; å klage nyttet lite. Like over nyttår 1804 var posten over Sognefjorden igjen forsinket to ganger grunnet snøstorm. Den ene gangen med hele - nå ja ikke så mye som 23 uker, men med 23 timer!

Å sende klage til tinget over treg postgang i dag tror jeg nytter lite. Jeg ber heller om å få bruke avisen til å sende en hilsen til Florø. Den går raskere enn et postkort.

Hallo Kari og Øyvind i Florø: God sommer og takk for hyggelig julehilsen!

Med ønsker om en postglad sommer!

ERNA NESJE STORESUND