Bakgrunnen for mine kryptiske spørsmål er års erfaring med adresseforandring (en tjeneste som nå skal koste mer enn det smaker, etter det jeg leser i avisene. Brosjyre fra postverket er, symptomatisk nok, ikke nådd frem til meg.) Årets erfaring -som hittil er det verste eksempel— bygger på følgende: Den 21. mai leverte jeg egenhendig inn på hovedpostkontoret i Bergen sentrum utfylt melding om midlertidig adresseforandring fra 5019 Bergen til 5626 ved Hardangerfjorden fra og med 28.mai. Altså i rett tid.

Da jeg den 11.juni tok en tur innom byen og åpnet postkassen, veltet en bunke brev ut fra de to siste uker (altså sendt og lagt i kassen etter den 28.mai). Giroinnbetalinger, saksdokumenter, invitasjon og møteinnkalling -med andre ord post som var datoavhengig og som ikke nådde meg i tide. I samme periode mottok jeg post påstemplet min midlertidige sommeradresse i Kvinnherad, hvilket beviste at adresseforandringen var registrert.

Naturligvis tok jeg kontakt med postverket (slik jeg har gjort de siste årene), og ba om en forklaring. Og nå begynte det tragikomiske:1. Det var ikke mulig å finne et ansvarlig menneske å kommunisere med. Alle jeg snakket med var nemlig usedvanlig hyggelige, hadde smil i røsten og var medfølende i beklagelsene. 2. "Forklaringene" jeg oppfattet, var sprikende og lite sammenfallende:Det er fra Haugesund posten styres, distribusjonsområdet er delt på fire, det faste budet er sluttet, og "jeg kan ikke se at vi har mottatt noen adresseforandring" etc. Altså et assortert valg av bortforklaringer. Om jeg kontaktet postsjefen? Ja, jeg gjorde det også -og han beklaget òg rotet og forsikret om at dette ikke skal fortsette.

Min trøst i fortredelighetene er at jeg ikke har betalt for denne elendige posttjenesten som verket nå skal kommersialisere med mer enn ett tusen kroner.

Av Einar Eriksen