OVE A. OLDERKJÆR ove.olderkjaer@bergens-tidende.no Stord— Han må ha vore ekstra uheldig. For av 25 millionar pakkar som årleg blir sendt gjennom Posten, er berre 700 meldt skadde, seier informasjonssjef Eva Iren Skjold i Bergen postområde til Bergens Tidende.Hans D. Gertz pakka omhyggeleg inn sitt elektroniske foropter - eit apparat som blir nytta til synsprøver - i skumgummi og isoporchips før han sende det til Oslo for justering. Då mottakaren opna pakken var instrumentet knust inni. Det må til Nederland for ein reparasjon som truleg kostar rundt 20.000 kroner. - Posten si erstatningsordning har ei maksimumsgrense på 10.000 kroner. Så dette blir både pengar og tid tapt for meg, seier Gertz.- Tidlegare hadde Posten ei ordning med særpakke. No blir all pakkepost samla i felles containerar og tippa på samleband på terminalane, etter det eg forstår hender det at pakkar dumpar eit par meter rett ned, seier Hans Gertz. Varsame løft - Det siste stemmer ikkje. Containertippinga skjer varsamt, og er utbetra i det siste, seier Eva Iren Skjold i Posten Norge BA.- Vi har blant anna store mengder pc-skjermar som pakkepost, og det går greitt. Containerane blir køyrt inntil samlebandet og løfta varsamt opp i eine enden. Pakkane glir fint innpå bandet. Med jamne mellom blir det også utført støttestar for å sikra at pakkane får ei varsam behandling, seier Skjold. - Ein del omlastingar blir det. Det er derfor viktig at pakkane er skikkeleg pakka slik at varene inni ligg støtt, seier Eva Iren Skjold. Som opplyser at særpakkeordninga blei avvikla for fire år sidan fordi ordninga var dyr og lite brukt.