Høyesterett har frifunnet en prominent høyreekstremist for brudd på rasismeparagrafen. Etter min mening er dette en gledens dag for ytringsfriheten i Norge.

I et demokrati skal man ha ytringsfrihet, og denne må også gjelde for dem som fremsetter ubehagelige meninger som går imot samfunnets ideologi.

Rasismeparagrafen er langt på vei fundert i en tro på at man ved hjelp av loven kan forhindre folk i å gå rundt og tenke galt. Kun en fri og våken debatt kan danne grunnlag for innsikt og meningsendringer.

HILMAR L. MJELDE,

STUDENT