Av fylkestingsrepresentant Arne Jakobsen (A), Bergen

Det dreier seg om forslaget om at det skal være anledning til å kjøpe barnebillett på bussen på dager med dårlig luftkvalitet. I utgangspunktet et greit forslag, et forslag som har som siktemål å få flere til å reise kollektivt for at luftkvaliteten i de sentrale deler av byen skal bli bedre.

Værtypen i årets siste måned har gitt oss en klar påminnelse om at noe må gjøres med luftkvaliteten. Det har ikke manglet på forslag til restriktive tiltak for å få redusert forurensningen fra biltrafikken.

Problemet har vært at det har skortet på viljen til å få satt i gang tiltak som kunne bedret luftkvaliteten i sentrale deler av Bergen. Men «desemberkameratene» skal ha honnør for at de i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling, har vist vilje til både tiltak og midler som kan medvirke til at flere bergensere kan la seg friste av å reise kollektivt.

De seks mill. kronene, som en har funnet frem til i en slunken bykasse, kan være et fint oppspill til å øke kollektivandelen i Bergen. Kollektivandelen skal ikke bare økes på dager med dårlig luft, de ekstra midlene som kommer i neste års budsjett må ha en langt større virkning. Derfor gjelder det å være kreativ når forslagene og tiltakene skal videre bearbeides.

Miljørabatt på periodekort over et antall måneder i vinterhalvåret, kan være et eksempel. Her er mulighetene for fornuftige kombinasjoner mange. En månedlig rabatt på kr 100 i tre vintermåneder kan gi rom for 20.000 reisende. Om en øker rabatten til kr 150 pr. måned, kan en to måneders periode (des./jan.) nå frem til like mange. Slik kan en fortsette, men videre bearbeiding av forslaget må jo finne stede i nært samarbeid med fagmiljøet.

En skulle så absolutt ha grunn til å tro at trafikkselskapene har den nødvendige kompetanse til å utvikle et system og bidra til markedsføring m.m. Når jeg ønsker at en bør forlate forslaget om å bruke midlene til barnebilletter, slik at voksne får reise for halv pris på dager med dårlig vær, er årsaken den at dette har vært utredet før. Konklusjonen i et svar fra selskapene og Hordaland fylkeskommune fra mars i år, gir et klart svar. Selskapene kan stille materiell, men det ville være vanskelig å få bemannet bussene. I tillegg, som rimelig er, trenger selskapene å bli varslet to dager på forhånd. Derfor er det viktig at når en skal gi tilbud til flere om av miljøhensyn å reise kollektivt, må det være tilbud som viker. Det nytter lite å invitere til at folk skal ta bussen når bussen ikke er der når du trenger den.

«Desemberkameratene» Ap, KrF, Sp og ikke minst SV, skal ha honnør for et positivt forslag som kan bli til noe. Derfor må forslaget bearbeides videre.