Stordal synes å mene at jeg ikke har tilegnet meg nok bakgrunnsstoff for å uttale meg om denne saken. Vel, la meg først og fremst si at jeg kjenner godt til hva Mayhem bruker på sine konserter og også hvor de stort sett får sin groteske «scenepynt» fra. At de får dyrehodene fra slakterier, rettferdiggjør på ingen måte deres respektløse bruk av og dermed syn på dyr.

Det kan nemlig virke som om du har misforstått noen av holdningene og dyrerettighetstankene NOAH — for dyrs rettigheter ønsker å fremme. NOAH motarbeider også den form for dyremishandling og mangel på respekt for medskapninger som kjøttindustrien står bak. Å ale opp dyr på betonggulv eller i nettingbur for så å drepe dem når man kan leve sunnere, mer miljøvennlig og dyrevennlig uten kjøtt, egg og melk (som veganer) fremstår som like uakseptabelt som å svinge døde dyrs kroppsdeler rundt seg i underholdningsøyemed på en konsert. Som tidligere nevnt; dyr fortjener vår respekt, ikke vår maktbruk og undertrykkelse. Det er de faktiske forhold, Stordal!

Det er besynderlig at du syntes Mayhem-konserter er en så «positiv» opplevelse. Det blir i alle fall neppe skapt positive holdninger ved å se dyrehoder, som en gang var levende vesener, bli respektløst brukt som underholdning på en konsert.

Avslutningsvis mener du at NOAH - for dyrs rettigheter ikke er tjent med å ha sitt navn tilknyttet meg personlig. Til din informasjon reflekterer mitt innlegg NOAHs fulle og hele syn i saken.

JAN MAGNUS WEIBERG-AURDAL,

NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER (BERGEN)