Det er beklagelig at pornografien blir ufarliggjort og av Synnevåg til og med rost i det hun kaller «porno — en hyllest til kvinnelig seksualitet». Hvem sin seksualitet og hvilken form for seksualitet blir hyllet?

Ifølge Synnevåg er kvinnelig seksualitet relativ til en tilfeldig kultur. At flere kvinner bruker porno nå enn før, er en relativ påstand. Det følger av dette at porno som et gode for kvinnen kun er relativt til hva som foregår i kulturen.

Fordi Synnevåg ikke gir noe verdisyn på seksualitet, blir påstanden om at porno er bra for kvinnen logisk sett fullstendig meningsløs.

Synnevåg går i forsvar for industrien ved å beklage at kvinner som livnærer seg på næringen blir stigmatisert av dem som er imot porno. Er det meningen vi skal la markedskreftene definere rett og galt? Samfunnet stigmatiserer og isolerer jo som kjent dem som livnærer seg av å selge narkotika.

Når Synnevåg uttaler at menns behov av å kontrollere kvinnen kommer til uttrykk gjennom porno, må man undre seg hvordan slikt maskulint maktmisbruk samtidig er en hyllest til kvinnens kropp.

Å tilskrive pornoen æren for at vi har mindre vold mot kvinner enn andre land med strengere moral, er en feilslutning. Det er å være blind for andre negative konsekvenser av pornoen, som at den er ødeleggende for monogamiet og kan som vist i flere undersøkelser skape en usunn avhengighet. Porno er også med på å skape urealistiske forventninger til hva kvinner og menn skal yte seksuelt. Det finnes faktisk andre sjangere innen kunsten som hyller kvinnen og hennes fantas-tiske seksualitet. Pornografien er ikke en av dem!

RANNVEIG CAMILLA MØLLER