Paret har i tillegg fått brev— og besøkskontroll fordi politiet frykter at de har medhjelpere som stadig er på frifot.

— Det er et profesjonelt, næringsmessig preg over tyveriene. Paret har trolig stått bak rundt 20 bilinnbrudd på svært kort tid, sier politiadvokat Harald Bilberg.

Retten varetektsfengslet polakkene fordi den fant at det var en stor sjanse for at mannen på 30 år og kvinnen på 19 år ville rømme landet ved første anledning. I tillegg er frykten for at de vil kunne ødelegge bevis eller unndra seg straff hvis de ikke blir holdt i forvaring.

Parets forsvarer, Jon Håkon Hegdahl, ba om at de to ble frikjent. Han mente det heller er snakk om et tilfelle av heleri fremfor tyveri, siden paret hevder å ha kjøpt tyvegodset av en ukjent person. Tyveriene var også konsentrert over så kort tid at de måtte anses som et engangstilfelle.

Forsvareren fikk ikke medhold. Paret godkjente kjennelsen om fire uker i fengsel.