28. mars 2001 anmeldte direktoratet Akvariet for ulovlig import av giftslanger. Samtlige personer som har hatt opplysninger om slangesmuglingen har vært til et eller flere avhør, siste avhør ble etter det Bergens Tidende kjenner til tatt for over et år siden. Politiet skylder på Direktoratet for naturforvaltning.

Bedt om flere opplysninger

— Vi venter på et nytt notat fra direktoratet. Forespørselen ble sendt i august i fjor, sier politiadjutant Helge Vigerust ved Hordaland politidistrikt.

— Vi har sendt politiet et notat, og mener det ikke er behov for flere opplysninger. Men dersom det står på disse opplysningene for å få avsluttet saken, skal jeg sørge for at politiet får det de ber om, sier rådgiver Øystein Størkersen ved DN.

Det er kun den ulovlige importen av giftslanger som er politianmeldt. Den ulovlige importen av krypdyr fra februar i fjor er ikke anmeldt til politiet.

I et notat som tre av de ansatte leverte styret for Akvariet for ett år siden, fremkommer det viktige opplysninger som knytter den avgåtte direktøren, Stig Sægrov, direkte til den ulovlige slangeimporten.

Fire smuglerturer

  • Det ble smuglet slanger til Norge ved fire anledninger. Det var nødvendig med flere suppleringer av slanger fordi det stadig døde slanger. De ansatte skriver at de av Sægrov ble bedt om å holde tett om de nye importene.
  • Sægrov skriver til styret at han først lenge etter at slangene kom til Norge ble klar over at den italienske leverandøren ikke forholdt seg til regelverket for levering. Dette er ifølge de ansatte ikke riktig. Sægrov visste dette da de første slangene kom til Norge.
  • Sægrov hevdet at alle slangene er oppdrettet. De ansatte skriver at minst en av slangene er viltfanget.
  • Slangene ble fôret med levende dyr i Bergen. Dette er ulovlig.

Slangene ble vanskjøttet

  • Sægrov har hevdet at det italienske firmaet Asklepios sto for all transport av slanger. De ansatte skriver at Akvariets ansatte transporterte slangene ved fire anledninger. En gang med tog fra Gjøvik til Trondheim uten at NSB var orientert om transportens innhold.
  • Sægrov har hevdet at Asklepios sto for driften av utstillingen etter at den dro på turné til Oslo, Gjøvik og Trondheim. De ansatte skriver at direktøren selv, en venn av ham og en ansatt ved Akvariet i Bergen sto for fôring av slangene i Oslo og Gjøvik.
  • Sægrov skriver at en ansatt fikk opplæring i fôring. De ansatte skriver at dette ikke er riktig. Første gang en ansatt fôret slangene var da slangene ved Sægrovs reisefravær led sterkt under vannmangel, og holdt på å stryke med. Da fikk den ansatte vite hvor nøkkelen til burene var. Siden ble det ikke gitt opplæring.
  • Sægrov skriver at det var det sendt med serum fra Italia i tilfelle noen skulle bli bitt. De ansatte skriver at serumet var utgått på dato og kom i en dryppende plastpose.