Man har med dette skapt en praksis der det er mulig per standrett å dømme enkeltmedlemmer som illojale eller annet, basert på uenighet knyttet til sak eller handling. Skal partiet konsekvent følge det nyinnførte prinsippet, må det bli mange domfellelser uten rettslig prøving i tiden som kommer.

Det mest graverende ved domfellelsen er at den skjedde uten at den anklagede ble kontaktet på forhånd og fikk uttale seg. Slikt er i strid med alle regler for alminnelig rettssikkerhet, som hører med blant de helt grunnleggende menneskerettigheter. At et sosialdemokratisk partilag gjennom et enstemmig vedtak i sitt representantskap krenker en slik fundamental rettighet, er totalt uverdig og har gitt AP i Bergen en illeluktende skamplett. Dette er ikke bare organisatorisk inkompetent, men også ytterst totalitær atferd. Vi forventer at styret fremfører en offentlig unnskyldning for sin totalt uforståelige handlemåte og sørger for at vedtaket i representantskapet blir omgjort.

Noe annet er diskusjonen om eventuell rolleblanding når det gjelder næringsvirksomhet og politikk, der det dreier seg om habilitet og ikke lojalitet. Her er det både sunt og nødvendig med årvåkenhet slik at integriteten er ivaretatt, hva enten det gjelder politikere eller pressefolk. I Bergens Tidende har det som skjer i AP i Bergen i lengre perioder vært dekket av journalist Gunnar Wiederstrøm, som har vært gift med og har barn sammen med nåværende AP-leder Ruth Grung. Senest har han nå dekket Knudsen-saken, som var grunnlaget for standrettssaken der hans eks-kone var hovedaktør. Kanskje dette burde være det neste oppslaget om mulig rolleblanding og sviktende integritet vi får se i Bergens Tidende?

Til slutt må vi minne om følgende elementære faktum, som styret i Bergenspartiet åpenbart ikke er klar over: Et sentralstyremedlem er valgt av landsmøtet i partiet. Vedkommende er ikke utsending eller representant for noe bestemt geografisk distrikt og står derfor i prinsippet fritt i forhold til de vedtak partiorganisasjonen i Hordaland eller Bergen eller andre kommunepartier fatter om lokale spørsmål. Ingen medlemmer av sentralstyret stiller med bundet mandat fra noen.

Av Odd Nordhaug, Jon Rødseth og Frank Aarebrot