Det er jo slik at tv er et kraftig medium med stor gjennomslagskraft. Nettopp derfor lever jo TV 2 godt av reklameinntekter. TV 2 sender også mange debattprogram, selv saker som etter min mening ikke er så aktuelle blir fort aktuelle allikevel, fordi mediene «kjører saken». Noen ganger har jeg lurt på om TV 2 er Carl I. Hagens egen, private tv-kanal. Den karen har virkelig fått eksponere seg selv og sitt parti på en heldig måte. Hva i alle dager skal han med politisk reklame i tillegg?

Forskjellen på politisk debatt og politisk reklame er jo at det i den politiske reklamen ikke er noen som umiddelbart kan ta til motmæle mot urimelige/feilaktige eller usaklige forhold. Den politiske reklamen blir stående uimotsagt helt til noen får laget en «motreklame». Det som i en slik sammenheng er skadelig for demokratiet er jo at en tv-kanal kan gi gratis reklame for et parti man sympatiserer med, mens man tar astronomiske honorar fra den man ikke liker.

Det neste stadiet, som er i bruk i det store utland, er svertekampanjer. Her blir politiske kandidater hengt ut av sine motstandere for private feil og mangler. Slike «reklamer» blir ofte stående uimotsagt i dagevis. Så blir selvfølgelig den andre part nødt til å bruke like skitne metoder for å ta igjen.

At slike ting kan være økonomisk lønnsomt for en tv-stasjon er jeg ikke i tvil om, men bør det være lovlig av den grunn? Skal tv-stasjoner tjene seg søkkrike på at politiske kandidater tråkker hverandres integritet ned i sølen? Hvem av oss har aldri gjort noe galt? Hva skjer med valgdeltakelsen i et system som bidrar til politikerforakt?

Ved siste valg var det bare litt over 30 prosent av de yngste velgerne som deltok. Er TV 2 fornøyd med en slik utvikling?

TERJE BERENTSEN