Leder Geir Magnus Nyborg i selskapet Familie og media AS, og som også representere KrF i Fjell kommunestyre, er en kjent og profilert politiker og en energisk avisskribent innenfor de kristne verdier, moral og etikk, — verdier som vi i Fremskrittspartiet òg setter høyt. Han har i kraft av sin stilling og funksjon i KrF kritisert et avisinnlegg fra min side, og som for balansens skyld krever et tilbakesvar.

Nyborg, les mitt innlegg en gang til. Jeg kritiserer ikke KrFs standpunkt i eiendomssaken, selv om jeg er dypt uenig i deres syn på saken.

At KrF er et skatte- og avgiftsparti har vi i Fremskrittspartiet alltid visst. Det avgjørende i mitt innlegg var, «Tillit. Troverdighet. Svik. Politikerforakt» var spørsmålet:«- unnlater behendig å komme inn på kommunepolitikernes mangel på troverdighet og svik av tillit, og neglisjerer fullstendig de moralske og etiske sider ...»

Det jeg hadde i tankene var nemlig, ja, akkurat dem som han omtaler i sitt innlegg som: «- politikerne fra det splintrede Fjell Fremskrittsparti og fra Sotralista.»

Som den du er, og som en engasjert og erfaren KrF-politiker vil din mening om dette interessere flere enn bare undertegnede. Det er litt for lettvint av en tidligere og erfaren avisredaktør å blande de forskjellige roller ved å skifte «kapper» etter som rollen er aktor, forsvarer eller dommer.

Og så et par ord om eiendomsskatten. I anstendighetens navn og argumentmessighet bør du ikke utelate at Fjell også ligger nær kommunene Sund og Askøy, som ikke har eiendomsskatt! Ærlighet bør også hos deg være det som varer lengst!Fremskrittspartiet i Fjell står fortsatt fast ved at når partiet vinner flertallet i årets kommunevalg, så vil vi aktivt arbeide for å fjerne eiendomsskatten, og tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt.

VIDAR ARNESEN, STUDIELEDER FJELL FRP