Dette dokumenterer, om ikke troverdighet, så i hvert fall at Høyre tar avgiftspolitikk på alvor.

Når Høyre nå lover 40 milliarder i skatt— og avgiftslette, det er i hvert fall vårt mål, sier Jan Petersen, så får dette oss til å huske debatter om skatt og avgift så sent som ved behandling av inneværende års budsjett. Da ble Frps forslag om 40 milliarder i skatte/avgiftslette karakterisert som uansvarlig og useriøs politikk som ikke kunne tas alvorlig. Heller ikke avkastning av oljefondet kunne brukes her i landet på grunn av inflasjonsfaren etc. Når nå Statistisk sentralbyrå mener slik avkastning kan brukes, så mener plutselig Høyres «finansminister» det samme. Kan det være slik at Høyres dømmekraft er avhengig av tilpasset statistikk? Tomasgard sammenlikner velferdssamfunnet med en forsikringsordning, og sier at regjeringen selvfølgelig kan redusere premien, men ikke uten å gjøre vilkårene i ordningen dårligere. Her svikter tydeligvis Tomasgard sin hukommelse. I 1992 fikk nemlig Gro-regjeringen flertall for å tett på fordoble premien for pensjonister samtidig som opparbeidede rettigheter i forsikringsordningen/folketrygden ble redusert. På NRK TV roste Gro-regjeringens «jordmor», Kåre Willoch, Gro for det mot og den fasthet hun utviste ved å begå dette ran av opparbeidede poeng i velferdsstatens forsikringsordning.

Jo, man husker det meste, men mye «glemmes» av de fleste.

REIDAR GJERSTAD,EKS-POLITIKER,FOTLANDSVÅG