Solberg kunne denne helgen innta fylkesårsmøtet til Hordaland Høyre i Ulvik i trygg forvissning om at hun er Høyres ubestridte lederskikkelse her vest. Det gjorde hun helt uten fakter og med den nøkternhet og saklighet som har vært hennes varemerke i mange år.

Knudsen fallerte

Samtidig markerte denne helgen begynnelsen på slutten for mektige Grete Knudsens innflytelse i norsk politikk. Hennes trofaste støttespillere Trond Tystad og Aksel Kloster led oppsiktsvekkende store nederlag i valgene under årsmøtet. Og Knudsens sjanser for gjenvalg til Arbeiderpartiets sentralstyre er svært små.

Erna Solberg er for utenforstående blitt regjeringens store overraskelse. Hun har markert seg sterkt i svært mange viktige politiske saker, og hun har gjort det på en overbevisende måte.

Foran stortingsnominasjonen i 2000 dukket det opp leserinnlegg med kritikk mot at Solberg var for lite synlig. Hun markerte seg for lite i Hordalands-saker, og ble oppfattet som en litt traust politiker, med faglig tyngde, men med liten vilje til å vise seg frem.

Høyrefolk har visst bedre. I Høyres gruppe på Stortinget har Erna Solberg blitt oppfattet som en svært dyktig politiker. Hun kan håndverket, hun kjenner sakene. Hennes innflytelse har vært stor. Hun var en politiker Kjell Magne Bondevik kunne ha plassert i et hvilket som helst departement.

Blant landets mektigste

Bare to måneder etter at hun tiltrådt som kommunalminister, kåret Dagbladet henne til Norges sjette mektigste politiker, bare forbigått av statsminister Kjell Magne Bondevik, finansminister Per-Kristian Foss, utenriksminister Jan Petersen og Fremskrittspartiets Carl I. Hagen og Siv Jensen. Året før sto hun ikke på listen.

Dagbladet kalte henne «en meget dyktig minister». Det er en betegnelse flere gir henne.

Da hun ble kommunalminister uttrykte både byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (A) og leder for Hordaland Arbeiderparti, Ranveig Frøiland, stor glede over akkurat det valget.

Politikken har de antakelig ikke alltid gledet seg like mye over. For Erna Solberg har ikke sittet stille. Hun startet friskt ut og lovet mer penger til storbyene. Det løftet skal bli tøft å holde når regjeringen til høsten legger frem stortingsbudsjettet.

Kvotefri innvandring

I et tiltredelsesintervju med Bergens Tidende gjorde hun seg til talskvinne for å slippe løs innvandringen. Også ikke-faglært arbeidskraft skulle få arbeidstillatelse dersom de hadde tilbud om jobb.

Siden har det gått slag i slag. Innenfor flyktning— og asylpolitikken har Solberg vist seg som en uredd og kritisk refser av alt fra sex-fikserte imamer til nordmenn som vil innføre all verdens diskriminerende særordninger mot innvandrere. Hun har jobbet målrettet for større grad av integrering og har lansert en omfattende pakke for å hindre tvangsgifting og kjønnslemlestelse. Ikke minst ble det sett på som en viktig symbolsak at kjønnsbasert forfølgelse er asylgrunn i Norge.

Krav til kommunene

Erna Solberg blir en krevende minister for Kommune-Norge. Hun lanserer forsøk og omorganiseringer i stort tempo. Hun vil jobbe for færre kommuner, og foreslår til og med bro og tunnel som belønning for kommunesammenslåing.

Fylkeskommunen skulle denne våren styrkes med fylkesmannens miljø- og landbruksavdeling, men det har Erna Solberg stoppet. Samtidig lover hun fylkene penger til å utrede sammenslåing, mens hun inviterer kommuner til å overta ansvaret for videregående skoler.

Men kommunene får så vidt penger nok til å holde tritt med økningen i antallet arbeidsoppgaver innenfor skole og eldreomsorg. Solbergs oppskrift er effektivisering, samarbeid over kommunegrensene. Og i Ulvik fikk hun svar på tiltale. Der har man felles rådmann, økonomisjef, teknisk sjef, jordbrukssjef og brannsjef med nabokommunen Granvin.

Hun vil forenkle plan- og bygningsloven og gir garantitid for saksbehandlingen. Hun rydder opp etter finansministerens habilitetsrot i saken om momsfritak og NRK og hun står bak tvungen lønnsnemnd i sykepleierstreiken, og fremmer en ny valglov. Alt skjer med saklighet og faglig og politisk overbevisning.

Og kanskje til aller størst overraskelse; henne uredde, saklige og tydelige stil fungerer godt i fjernsynet. For tiden peker alle kurver oppover for Erna Solberg, og det er vanskelig å se at noe skulle gå galt. Men hun bestyrer et svært vanskelig departement, der oppgavene står i kø, men pengene aldri strekker til. Saksfelt der interessegrupper trekker i alle retninger, og der den politiske uenigheten og markeringsviljen er stor.

Mulighetene for å dumme seg ut er store. Foreløpig går det bra for Solberg. Svært bra.

HYLLES: Kommunalminister Erna Solberg ble hyllet av sine egne under Høyres fylkesårsmøte i Ulvik i helgen, men det er ikke bare hos sine egne hun for tiden høster ære.
FOTO: RUNE SÆVIG