Av Arnt Holte,leder Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Nå har Hanssen sågar innført en nyordning i landets parlamentariske styreform: Han hevder i et innlegg i dagspressen med tyngde at Stortinget kun kan gå mot et forslag fra regjeringen dersom regjeringen — etter Aps syn vel å merke - har opptrådt formelt riktig. Dersom regjeringen etter Aps syn derimot har opptrådt formelt feil, mener Hanssen at Stortinget ikke kan gjøre annet enn å godta forslaget. Forstå det den som kan.

Hanssens syn er altså at Stortinget ikke kunne overprøve regjeringens forslag til trygdeoppgjør, fordi regjeringen ikke hadde fulgt opp Stortingets vedtak fra i fjor om at utviklingen i trygdeoppgjørene skal følge lønnsutviklingen. Hanssens virkelighetsbeskrivelse på dette punkt er det vanskelig å si seg uenig i. Det gjør det imidlertid ikke enklere å forstå Hanssens behov for å toe sine hender og tvinge seg selv og Aps stortingsgruppe til å støtte regjeringens forslag, selv om de altså påstår at de egentlig er uenige.

Det er særlig interessant å merke seg at det kun er Bjarne Håkon Hanssen og Aps stortingsgruppe som har dette synspunktet. SV og Senterpartiet, som Ap etter sigende skal samarbeide mye med i tiden fremover, hadde ingen problemer med å stemme mot regjeringens forslag. Det samme gjaldt for Fremskrittspartiet.

Det faktiske forhold er følgende: Hadde Bjarne Håkon Hanssen og Ap stemt mot regjeringens forslag til trygdeoppgjør, ville landets uføre- og alderspensjonister i dag sittet igjen med et langt høyere tillegg. Bjarne Håkon Hanssen og Ap valgte det andre alternativet, og stemte for regjeringens forslag. Dette lar seg vanskelig bortforklare, selv om Bjarne Håkon Hanssen åpenbart har bestemt seg for å gjøre et forsøk. Det burde han spart seg for.

Politisk akrobatikk av typen Aps sosialpolitiske talsmann utviser i sitt innlegg i dagspressen, er neppe et bidrag til å øke folk flests tillit til politikerstanden. Bjarne Håkon Hanssens retoriske krumspring etterlater i tillegg ingen tvil om at det dessverre er Aps noe vilkårlige og høyst bemerkelsesverdige forhold til formell prosedyre på Stortinget som er årsaken til at den systematiske underreguleringen av folketrygdens grunnbeløp vil fortsette i minst ett år til. Dette er sterkt beklagelig.