• Vi kan ikke løslate personer som er siktet for alvorlig kriminalitet, sier politimester Vidar Refvik.

Han er klar over at politiet bryter regelen om at personer ikke skal sitte mer enn 24 timer på glattcelle, men forsvarer likevel beslutningen.

— Det er et vanskelig dilemma, men vi må ta hensyn til publikum. Samfunnet har krav på trygghet.

Politimesteren regner med at alle de syv siktede i dag vil være overført til ordinære varetektsceller.

— Vi har jobbet hardt for å få dem overført fra politiarresten. Dessverre har det tatt noen dager, sier Refvik.

Det er ikke første gang politiet i Bergen får kritikk for ikke å rette seg etter Riksadvokatens rundskriv. Varetektsfanger har sittet over en uke på glattcelle, før politiet har funnet plass til dem i et av landets fengsler. Ved flere tilfeller har politijuristene selv besluttet å løslate fanger grunnet cellemangel.

— Dette er en kjent problemstilling. Justisdepartementet arbeider med å finne en løsning, og jeg håper at situasjonen vil bli bedre i løpet av våren.

— Dere bryter bevisst regelen om at varetektsfanger ikke skal sitte mer enn 24 timer i politiarrest. Burde dere ikke heller løslatt fangene?

— Vi er havnet i en uønsket situasjon. Det beste ville naturligvis vært om alle kunne overføres til egnede celler like etter de er blitt fremstilt for varetekt. Slik er det dessverre ikke i dag, men vi kan ikke løslate personer som er mistenkt for alvorlige forbrytelser, selv om det betyr flere døgn i politiarresten.

— Arvid Sjødin hevder at politijurister ikke synes å ta varetektssituasjonen i Bergen alvorlig. Han synes at forsvarsadvokater som tar opp problemet, møtes med arroganse.

— Vi jobber hardt for å finne varetektsceller til alle fanger. Jeg tror politiet og forsvarsadvokatene har et felles ønske om at dagens situasjon bedres, sier Refvik.