Det synes selvfølgelig vi i Høyre er fint, men når Høyres politikk skal fortolkes i en avisdebatt mellom Aps Are Tomasgard (BT 12. juni) og eks-politikeren fra Frp, Reidar Gjerstad (BT 16.juni), så blir det nødvendig å fortelle hva Høyre faktisk mener.

Utgangspunktet for begge er at Høyre har «lovet» 40 milliarder i skattelette. Det har vi ikke, vi har i vårt program uttalt at vi vil bringe det norske skatte— og avgiftsnivået ned på nordisk og europeisk nivå. Arbeiderpartiets statssekretær i Finansdepartementet har sagt at dette vil bety minst 40 milliarder. Uansett hva tallet er, så er vårt mål fortsatt å sikre den norske velferden.

Den internasjonale konkurransen kan medføre at et høyt skattenivå i Norge fører til at både bedrifter, deres eiere og arbeidsplassene kan komme til å flytte ut av landet. I dag er det bare Sverige som har et høyere skattenivå enn oss, og de har vedtatt å redusere dette, for nettopp å forhindre utflytting av arbeidsplasser og tap av konkurransekraft. Stoltenberg-regjeringen la opp til helt motsatt strategi i fjorårets budsjett. De foreslo den verste skatteøkningen på bedrifter og arbeidsplasser siden 70-tallet for å flytte arbeidskraft fra privat sektor til offentlig sektor. De fremste industripolitikerne fra Ap, Kjell Opseth og Grete Knudsen, uttalte begge to at «hvis ikke næringslivet tålte dette, så hadde vi ikke bruk for den typen arbeidsplasser».

Sannheten er at det blir mindre velferd av Aps politikk om 10–15 år enn av Høyres. I tillegg kan en jo stille spørsmål ved om det er særlig sosialt å øke el-avgiften, slik Ap har gjort. Nå meldes det om en sterk økning av personer som må gå på sosialkontorene for å få hjelp til å betale strømregningen.

Gjerstad stiller spørsmål ved hvorfor Høyre nå mener vi kan bruke av avkastningen på oljefondet. Det er fordi Høyre ønsker å iverksette tiltak for å bedre tilgangen på arbeidskraft, tiltak som medfører at vi skal kunne tåle å bruke mer av oljepengene i vår økonomi. På dette området er Ap handlingslammet på grunn av sin nære tilknytning til LO. Frp er handlingslammet av fremmedfrykt. Høyres politikk henger som alltid sammen, til våre motstanderes store fortvilelse, og i år som ellers har våre skattelettelser inndekning.

I fjor fjernet Høyre alle Ap-regjeringens skatteøkninger (12 milliarder) og foreslo 7,5 milliarder i lettelser i tillegg. Da må vi gjøre noen upopulære ting som f.eks. å redusere sykelønnsordningen fra verdens beste til verdens nest beste. På den andre siden vil flere klare seg på sin egen inntekt og arbeidsplasser og nyutvikling sikres. I tillegg blir det endelig en stopp i rekken av nye dumme avgifts- og skatteforslag. I år har strømmen fra den sittende regjering med nye skatte- og avgiftsforslag virket uendelig.

Av Erna Solberg, stortingsrepresentant (H)